Coordinates 49.8982N 14.0572E
Note Parkovat v horní části cesty na pravé straně (k poli). Neparkujte dole u vodárny, ani na jiných travnatých nebo nezpevněných plochách. Podrobnosti na obrázku "Parkování".