Coordinates 49.1418N 18.4938E
Note Kurzy paraglidingu základné, opakovacie, termické, tandemové lety