Coordinates 50.5121N 13.7028E
Note Parkovaní u startovačky Zlatník - zajíždění blíže ke startovačce je zakázáno