Coordinates 49.1418N 18.4938E
Note správca štartovacej plochy Straník a Martinské Hole